En liten dokumentation över spirbåken och dess historia, återuppförandet av spirbåken på Ingaskär sommaren 1995,
en ideel insats av ett gäng tokiga sjöfartsentusiaster, "Spirbåksbyggarna". Jag vill även försöka återge den
gemenskap och den arbetsglädje vi alla kände under den korta tid bygget pågick.

Läs mer om Spirbåken och dess historia av Carl-Åke Wallin!