Vill du bli fadder för ett unikt träd på Ingaskär?

Det finna många märkliga träd på Ingaskär! Vart och ett med sin egen historia. Gemensamt är att de alla slagit rot på en lite ö
i södra Bottenhavet och med tiden blivit ovanligt knotiga tallar. Varför har dessa tallar blivit så knotiga och unika?

Jo, Ingaskär var i många år en arbetsplats för lotsar och båtmän. I deras arbetsuppgifter ingick att hålla utkik efter fartyg som ville ha lots in till Stocka hamn. När så tallarna växte upp blev man successivt tvungen att kapa topparna för att inte utsikten skulle skymmas av tallkronorna.

Tallarna utgjorde ett bra skydd för vinden så man ville inte fälla hela träden. Tallarna överlevde den hårda behandlingen och fortsatte växta men föregrenade sig i stället. Därav den unika och speciella miljön!

Nu har du möjlighet att stödja Stiftelsens arbete med att bevara Ingaskärs Lots- och hamnmuseum genom att bli fadder för ett träd på Ingskär.

Du ger 500: - till Stiftelsen - ett värdefullt bidrag för oss så vi kan fortsätta vårt arbete på Ingaskär.
Du får ett diplom och en skylt att sätta upp på ett träd på Ingaskär. Trädet väljer du själv! Skylten
och diplomet får du av oss. Kontakta oss gärna för mer information!

 Se vidare under menyn kontakt!

Faddrar