Barndop

Starten i livet är viktig - för många är barnets dop en tidig och viktig
händelse. Många har valt att ha sitt barns dop på Ingaskär. En rofylld
och vacker plats i Guds fria natur.

Barndop